Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Postará se Praha o staré lidi s demencí?
Postará se Praha o staré lidi s demencí?
Neděle, 10. duben 2016 07:46
Postará se Praha o staré lidi s demencí?

Zítřek, pondělí 11. dubna, je Světový den Parkinsonovy choroby . Připomíná onemocnění, se kterým se dnešní společnost stále nenaučila pracovat a chybí tolik potřebné specializované služby. K významu tohoto dne se ale hlásí hlavní město Praha, které přizpůsobuje své sociální služby narůstajícímu počtu lidí postižených různými typy demencí a investuje do zřizování nových lůžek.Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná choroba, u které se dají pouze ovlivňovat příznaky správnou volbou medikamentů. Pacienti s touto nemocí, která se mnohdy začne projevovat ještě v produktivním věku, potřebují specializovanou péči, a ta v současnosti v České republice chybí. Praha se snaží k celému problému přistupovat čelem, a proto podporuje zřizování specializovaných oddělení a center v rámci svých příspěvkových organizací .


Příkladem dobré praxe je Domov pro seniory Háje . V jeho Parkinson centru poskytují trvalé i krátkodobé pobyty a funguje tu také denní stacionář. Zde se o klienty stará speciálně vyškolený personál, který se dokáže přizpůsobit všem příznakům a specifikům choroby. Jedněmi z těch hlavních jsou střídající se stavy „vypnutí“ a „zapnutí“, kdy se proměňují stavy hybnosti a na to musí být personál připraven, přesně daný čas pro podání léků apod.


„V současnosti se v domově připravuje další rozšíření kapacit v podobě půdní vestavby s náklady 30 milionů korun. Vznikne tak minimálně 16 nových lůžek. Tento počet se může zdát na první pohled nízký, avšak je nutné si uvědomit, že parkinsonik potřebuje samostatný pokoj z důvodu nestandardního denního a nočního režimu klienta,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, který má na starosti právě sociální oblast. K navýšení kapacit pro lidi trpící Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou se Rada hl. m. Prahy zavázala ve svém programovém prohlášení. Vedle nových lůžek v Hájích se nový pavilon pro klienty s Alzheimerovou chorobou připravuje v Domově seniorů Palata .


Zdroj, úvodní foto: praha.eu, static.pexels.com

(zmk)Postará se Praha o staré lidi s demencí?