Praha.cz

 
Národní galerie oslaví výročí Karla IV.
Pátek, 20. září 2013 13:44
Národní galerie oslaví výročí Karla IV.

Číslo 666 je sice v naší kultuře spojováno s ďáblem, nicméně právě tolik let uplynulo od korunovace Karla IV. králem českých zemí. Národní galerie hodlá k této příležitosti uspořádat příští čtvrtek expozici středověkého a raně renesančního umění.


Karel IV. usedl na český trůn 2.září 1347. Téhož roku, v polovině října, zemřel Petr I. z Rožmberka, který objednal zhotovení maleb na Vyšebrodském oltáři. "A to by v tom byl čert, abychom si tyto události a osobnosti nepřipomněli prostřednictvím komentované prohlídky, zaměřené na zmíněná gotická díla doby Karlovy," prohlásil Ondřej Faktor z lektorského oddělení Národní galerie.


26. září se proto v Anežském klášteře uskuteční od 15:00 do 16:30 prezentace umění z rozmezí necelých tří set let. První část sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes měkký sloh Mistra Theodorika k obrazům Mistra Třeboňského oltáře a dílům krásného slohu (Madona svatovítská, Sv. Petr ze Slivice, Varianta Krumlovské madony). Další pasáž představuje české a moravské umění z 15. a 16. století nově srovnávané s díly z jiných středoevropských zemí. Blízko sebe si tak můžeme prohlédnout obraz Madony s dítětem od mistra IW a obdobu tohoto námětu od saského malíře Lucase Cranacha st.


V Anežském klášteře je k dispozici částečně bezbariérový přístup. Samotný areál je naší cennou památkou, prvním českým klášterem klarisek, založeným v roce 1231 sv. Anežkou Českou.


Základní cena vstupného bude 80 Kč, snížená 50 Kč. Členové Společnosti přátel Národní galerie zaplatí pouze 40 Kč.


Foto: Novinky.cz/Profimedia.cz

(kab)