Praha.cz

 
Nacházíte se: Úvod
V Den české státnosti na výstavu zbraní sv. Václava

V Den české státnosti na výstavu zbraní sv. Václava

28. října oslavíme Den české státnosti. Státní svátek letos připadl na sobotu. Den české státnosti si připomínáme v den, kdy zemřel český kníže sv. Václav, považovaný za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Při této příležitosti budou od 9:00 do 17:00 hod otevřeny reprezentační prostory Pražského hradu pro veřejnost a bude zde připravena expozice zbraní sv. Václava.

 

Odborníci se rozhodli vystavit v Janákově hale na pomezí Středního a Jižního křídla Nového paláce Pražského hradu při příležitosti státního svátku Dne české státnosti zbraně, které jsou tradičně připisovány právě sv. Václavovi. Jedná se o meč, přilbu a drátěnou košili s límcem. Vstup na prohlídku je zdarma. Výstava bude otevřena do 17 hodin, poslední návštěvník bude do sálu vpuštěn v 16 hodin.

 

O vystavených zbraních historikové dlouho předpokládali, že sloužily k ceremoniálním účelům. Nebylo ani zcela jasné, zda tyto artefakty opravdu patřily sv. Václavovi. Rozsáhlý archeologický výzkum, který se uskutečnil v roce 2008, prokázal, že je zcela reálné předpokládat, že meč, přilba i železná košile s límcem opravdu patřily sv. Václavovi.

 

Svatováclavský meč, přilba a drátěná košile s límcem

 

přilbaVznik korunovačního svatováclavského meče datovali historici pomocí mnoha výzkumů do 10. století. Je tedy opravdu možné, že meč patřil sv. Václavovi. Zhruba ve stejném období byla vyrobena i přilba. Ta je vykována z jednoho kusu železa, pravděpodobně českým kovářem. Přilba má na sobě poškození po záseku sekyrou, což je jasným důkazem, že nesloužila jen jako ceremoniální, ale byla určena pro skutečný boj. Prozkoumána byla i železná košile. Ta pochází buďto přímo z dílny v Byzancii nebo mohla být vyrobena na území Velké Moravy, případně Čech. Do Čech prchlo mnoho zbrojířů z Velké Moravy, kteří ustupovali tlaku Maďarů. Všechny tři artefakty jsou datovány zhruba do 9. – 10. Století a je tedy zcela reálné, že mohly sv. Václavovi patřit.

 

Sv. Václav

 

Český kníže sv. Václav, patron naší země, žil v letech 907 (asi) – 28. září 935 (nebo 929). Byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Vychován byl svou babičkou, sv. Ludmilou, na Budči. Tam žil a vzdělával se v oblasti světské i církevní. Na svou dobu byl neobyčejně sečtělý a vzdělaný. Fakta o jeho životě jsou zamlžena oparem dávné historie a o mnohých z nich se odborníci spíše domnívají, než že si jsou zcela jisti. Pravděpodobně v důsledku mocenského boje mezi ním a bratrem Boleslavem I. byl Václav 28. září zavražděn ve Staré Boleslavi. Jeho bratrovi Boleslavu I. se tak otevřela cesta k vládě a moci. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý a později se stal symbolem českého státu.

 

Den české státnosti

 

Jako státní svátek Den české státnosti slavíme 28. září od roku 2000. Tehdejší debaty politiků o stanovení tohoto dne jako státního svátku byly dost bouřlivé. Některým z politiků vadilo, že by se státním svátkem měl stát právě den vraždy sv. Václava, dalším zase, že se jedná o církevní svátek. Stranou nezůstaly ani diskuze o tom, že památku sv. Václava zneužila za 2. sv. války protektorátní vláda. Na přetřes přišla i fakta z doby dávno minulé – sv. Václav platil za svého života „výpalné německým“ císařům. Výsledkem žhavých diskuzí ale nakonec bylo stanovení dne 28. září státním svátkem, Dnem české státnosti.

 

Podrobnosti o akci najdete zde.

 

Foto: Wikipedie, kulturanahrade.cz

(pchj)