Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Aktuální akce
Výstava Bible kralická 1613 - 2013 v Klementinu

Národní knihovna v Praze připravila k čtyřstému výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické zajímavou výstavu Bible kralická 1613 - 2013, kde bude toto dílo představeno ve světle historických, literárních i kulturních souvislostí. Výstava bude zahájena dnes v 16 hodinkardinálem Dominikem Dukou a synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a předsedou Ekumenické rady církví v ČR Joelem Rumlem. K vidění budou starší české biblické překlady, původní tisky i některé cizojazyčné předlohy, originální tiskařské literky a také dobové písemné dokumenty, které jsou veřejnosti prezentovány poprvé.
vystavaVýstava se koná ve Výstavním sále Galerie Klementinum od 12. září do 3. listopadu 2013. Návštěvníci zde budou mít možnost podrobně se seznámit s Biblí kralickou jako s klenotem naší národní kultury. Součástí expozice jsou exponáty z fondů Národní knihovny ČR i dalších významných sbírek. V prosklených vitrínách tak bude možné obdivovat nejen původní tiskařské literky, nalezené na tvrzi v Kralicích, ale také unikátní korekturní obtahy části bratrského kancionálu, dále pak staré tisky, jejichž význam zůstával donedávna skryt, včetně exemplářů z vlastnictví významných osob své doby, např. tisky v dobové vazbě pocházející z knihoven moravských Žerotínů nebo pánů z Valdštejna.


Historické souvislosti


Výstava ukazuje Bibli kralickou ve světle nejnovějších vědeckých poznatků jako vzor klasické češtiny i „národní bibli“. Seznamuje návštěvníky se zajímavou historií díla, která je plná paradoxů. Bible kralická vznikla ve druhé polovině 16. století v intelektuálním prostředí jednoty bratrské, která ještě relativně nedlouho předtím proklamovala nepotřebnost vyššího vzdělání. Jejím překladatelem je elitní vzdělanec Jan Blahoslav, který přeložil a v letech 1564 a 1568 v Ivančicích vydal Nový zákon. Práci na překladu dokončili jeho následovníci. Překlad byl poprvé vytištěn mezi lety 1579 – 1594 v bratrské tiskárně v Kralicích nad Oslavou a jeho šest svazků mělo celkem 4 500 stran. Ve své době byla vydána neoficiálně a tajné bylo i místo jejího tisku. Za rekatolizace byla dokonce zakázána. Později se dokonce stala vzorem klasické češtiny, přestože do poloviny 19. století byla tištěna převážně mimo české země.


Autoři koncepce výstavy


vystavaAutory konceptu výstavy Bible kralická 1613 - 2013 jsou církevní historik Jiří Just a bohemista Robert Dittmann. Ten k výstavě řekl: „V překladatelském týmu Bible kralické byly jedinečným způsobem spojeny hluboké humanistické vzdělání a umělecký cit pro krásu češtiny. Její mírně archaický biblický styl se stal závazným pro českou překladatelskou tradici – včetně jezuitské protireformační Bible svatováclavské – až do 20. století.“


Organizace výstavy


Vstup na výstavu Bible kralická 1613-2013 je od Mariánského náměstí (vchod B2). Pro návštěvníky je výstava otevřena od úterý do neděle, vždy v době od 10:30 do 18 hodin. Vstupné pro dospělé je 50 Kč. Studenti, důchodci a skupiny nad 10 osob platí 40 Kč za osobu. Děti 6-15 let si výstavu prohlédnou za 20 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.


Další podrobnosti o výstavě, tiskovou zprávu, pozvánku i fotogalerii najdete zde.


Foto: nkp.cz

(pchj)